Tips & Trix

Har du stopp i ditt avlopp? Problem med avloppslukt? Titta hit!

Här finner du diverse tips och råd på vanligt förekommande problem gällande VVS.

– Stopp i avloppet

Har du stopp i avloppet? Börja då med att kontrollera följande,

Blir det stopp i avloppet så snart vattnet börjar rinna?
Du har du antagligen skräp i vattenlåset vilket är enkelt att åtgärda själv och behöver inte kosta dig massor av pengar. Skruva loss vattenlåset avlägsna skräp och gör rent, återmontera och det är klart. OBS! Kontrollera att vattenlåset är korrekt monterat och att det inte läcker i någon skarv när du spolar vatten.

Rinner vattnet undan bra till en början men sedan smyger sig stoppet på? Då har du antagligen stopp längre bort i ledningen och en högtrycksspolning är att rekommendera. Vi brukar anlita Solna högtryck men det finns såklart fler högtrycksspolningsfirmor, leta efter en som lämnar garanti på arbetet och boka tid hos dem.

-Problem med avloppslukt

Luktar det avlopp i ditt badrum,  städskrubb eller annan plats med golvbrunn?

Kontrollera att golvbrunnen Inte är full med smuts. Lyft upp gallret och kontrollera att vattenlåsets gummiring sitter korrekt monterad och därmed tätar mot kanterna som den ska, gör den inte det går det så pröva att tvätta av gummiringen noga. Hjälper inte det så går det i de flesta fall att byta ut vattenlåset i golvbrunnen mot ett med en fräsch gummiring.

En annan bov kan vara gummit som tätar mellan toaletten och avloppsröret. Det är ofta en mer krävande operation än tidigare beskriva problem och lösningar, kontakta oss.

– Det blir inte varmt hos mig

Har du problem med ditt vattenburna värmesystem?

På alla värmepumpar ska det finnas en säkerhetsventil, som skyddar din värmepump/varmvattenberedeare från att explodera vid kraftiga tryckskilnader när kallt vatten blir varmt.. Den här ventilen kan med åren börja läcka och släppa ut trycket ur ditt värmesystem. Använd påfyllningsventilen och fyll upp till önskat tryck, kontrollera att ventilen håller tätt och inte droppar.
Droppar den så måste den bytas.
Om den inte droppar om säkerhetsventilen men du ändå inte får fart på ditt värmesystem pröva med att lufta alla radiatorer. Fungerar inte det är det troligt att ditt expansionskärl är trasigt och behöver bytas ut. Ring oss så ska vi hjälpa dig.