Solfångare

Solfångare har med den gröna vågen tagit ett stort kliv in på marknaden och fler aktörer vill nu ta marknadsandelar vilket har gjort att de sjunkit en hel del i inköpspris mot när de kom för ett antal år sedan. De vanligaste solfångarna i villor och fritidshus eller för poolvärme utnyttjar den koncentrerade energin från solen och binder den i en vattenbaserad vätska som via en värmeväxlare och ackumulatortank gör energin till värme antingen för poolen, ditt vattenburna värmesystem eller till tappvatten. Det är full möjligt att seriekoppla solfångare med bergvärme eller en luft/vatten värmepump för att kunna utnyttja fördelarna med alla systemen. Har du funderingar kring solfångare och/eller vill veta priset för ett system till dig, kontakta oss.